Hva er design thinking

Design Thinking er en praktisk, brukerorientert og prototype-drevet innovasjonsmetodikk, som tar for seg utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter. Dette kan være utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser, forretningsmodeller eller nye prosesser. Design Thinking er grunnleggende tverrfaglig, og kobler design, teknologi og økonomi i et effektivt og virkningsfullt problemløsningsverktøy.

Vi har fullført studiet i Design Thinking i regi av Design Arena og Design Region Bergen i samarbeid med Norges Handelshøgskole Executive, Høgskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

DT Bergen